logo Uzyskaj dostęp Co nowego w Pracowni

Metody pracy

Kiedy otoczenie przeciąża dziecko…

Janek jest nowym dzieckiem w przedszkolu. Jego pierwszy dzień wśród dzieci nie był łatwy i to nie tylko dlatego, że spędził kilka godzin bez swoich rodziców; również nie dlatego, że przedszkole to miejsce pełne nowych i nieznanych przedmiotów, a harmonogram dnia różni się od tego, co zazwyczaj spotyka go w domu...

Czytaj więcej

Jak rozpoznać zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci?

Zmysł słuchu zajmuje szczególne miejsce w świadomości rodziców i nauczycieli z uwagi na rolę w rozwoju mowy, możliwość kontaktowania się ze światem, a co za tym idzie – jego znaczenie dla prawidłowego rozwoju dziecka. Ma to głębokie uzasadnienie, bowiem badania wskazują, że nawet jedna trzecia dzieci, u których zdiagnozowano dysleksję rozwojową, ma trudności w przetwarzaniu słuchowym, a u połowy dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się występują tego typu zaburzenia

Czytaj więcej

Dziecko z nadwrażliwością dotykową w grupie przedszkolnej

Nadwrażliwość dotykowa to jeden z wielu problemów, z którymi mogą borykać się dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Dzieci nadwrażliwe na dotyk, odmiennie odbierają bodźce dotykowe.

Czytaj więcej

Problem z myciem zębów – czyli nadwrażliwość dotykowa i smakowa u przedszkolaka

Przedszkole jest miejscem, w którym dzieci oprócz zabawy, czasu na świeżym powietrzu i zajęć dydaktycznych wykonują szereg czynności niezbędnych dla swojego zdrowia. Wspólne spożywanie pokarmów, ubieranie się, korzystanie z toalety i utrzymywanie higieny, w tym nie tylko mycie dłoni, ale i mycie zębów – wydaje się oczywiste, że dziecko, które rozpoczyna edukację przedszkolną, w mniejszym lub większym stopniu potrafi poradzić sobie z tymi czynnościami.

Czytaj więcej

Rola integracji sensorycznej w strategiach wzmacniania koncentracji uwagi

Metoda integracji sensorycznej opiera się na założeniu, że dostarczanie adekwatnej stymulacji zmysłów bazowych oraz dążenie do aktywizacji pracy układu nerwowego na jego niższych szczeblach, czyli obszaru pnia mózgu, wpływa rozwojowo na umiejętności motoryczne, językowe, społeczno-emocjonalne oraz zdolności uczenia się, które są kontrolowane przez korowe struktury systemu nerwowego.

Czytaj więcej

Strategie pobudzania ośrodkowego układu nerwowego

Dziecko w procesie rozwoju uzyskuje coraz lepszą umiejętność reagowania na komunikaty sensoryczne. Napływają one ze zmysłu dotyku, wzroku, słuchu, smaku i węchu. Zmysły te umożliwiają odbiór szczegółowych informacji z otoczenia. O sytuacji, w jakiej znajduje się nasze ciało, informują nas wewnętrzne układy zmysłowe, takie jak: proprioceptywny, przedsionkowy i interoceptywny. Konieczne jest współdziałanie wszystkich układów sensorycznych, aby wytworzyła się nie tylko adekwatna reakcja na bodźce z ciała i otoczenia, ale też w dalszej kolejności precyzyjny i rzetelny obraz tego, kim jesteśmy, jakie jest nasze miejsce w świecie.

Czytaj więcej

Wykorzystanie muzyki klasycznej podczas zajęć z elementami integracji sensorycznej

„Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów” Pitagoras

Czytaj więcej

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych za pomocą zabaw kontaktowych

Rodzice, obserwując rozwój własnego dziecka, szczególną uwagę–oprócz umiejętności motorycznych –poświęcają zdolnościom mówienia. Z doświadczeń terapeutycznych wynika, że ta sfera rozwoju jest przez opiekunów małych dzieci postrzegana jako jedna z najważniejszych. Jednakże rodzice dziecka zagrożonego niepełnosprawnością tracą często poczucie kompetencji rodzicielskich. Dlaczego tak się dzieje?

Czytaj więcej

Muzykoterapia – terapia muzyką

Muzykoterapia, jako metoda wykorzystująca wieloraki wpływ muzyki na ustrój psychosomatyczny człowieka stanowi niezwykle cenną metodę w pracy z dziećmi. W istotę muzykoterapii wpisana jest kreatywność, co oznacza, iż na każdym etapie życia człowieka jest w stanie rozbudzić jego twórczą aktywność, wzbogacając tym samym życie wewnętrzne, jego psychikę oraz intelekt.

Czytaj więcej

Biblioterapia - terapia przez literaturę

Biblioterapia (z ang. bibliotherapy, readingtherapy) wykorzystuje wpływ literatury na funkcjonowanie systemu nerwowego i psychikę człowieka. Wskazuje również jej funkcję jako środka wykorzystywanego w celach profilaktycznych.

Czytaj więcej

Pedagogika Carla Orffa

Carl Orff , niemiecki kompozytor, pedagog i dyrygent wysokiej klasy wszechstronny muzyk: kompozytor, nauczycielem akademickim., przedstawiciel prymitywizmu muzycznego . Należy do najwybitniejszych kompozytorów muzyki w XX w.

Czytaj więcej

Mobilna rekreacja muzyczna

Twórcą Mobilnej Rekreacji Muzycznej stanowiącej technikę profilaktyki i terapii muzycznej jest doktor Maciej Kierył. Lekarz anestezjolog, muzykoterapeuta, absolwent studium Muzykoterapii we Wrocławiu.

Czytaj więcej

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.