logo Uzyskaj dostęp Co nowego w Pracowni

Metody pracy

Strategie pobudzania ośrodkowego układu nerwowego

Dziecko w procesie rozwoju uzyskuje coraz lepszą umiejętność reagowania na komunikaty sensoryczne. Napływają one ze zmysłu dotyku, wzroku, słuchu, smaku i węchu. Zmysły te umożliwiają odbiór szczegółowych informacji z otoczenia. O sytuacji, w jakiej znajduje się nasze ciało, informują nas wewnętrzne układy zmysłowe, takie jak: proprioceptywny, przedsionkowy i interoceptywny. Konieczne jest współdziałanie wszystkich układów sensorycznych, aby wytworzyła się nie tylko adekwatna reakcja na bodźce z ciała i otoczenia, ale też w dalszej kolejności precyzyjny i rzetelny obraz tego, kim jesteśmy, jakie jest nasze miejsce w świecie.

Czytaj więcej

Dzieci podwójnie wyjątkowe

– jak rozpoznać i pracować z dziećmi posiadającymi jednocześnie wybitną inteligencję i specjalne potrzeby?

Czytaj więcej

Wpływ asymetrii na koordynację ruchową i uczenie się

Ciało człowieka zdaje się składać z dwóch części, które dają złudzenie symetrii. Wydaje się, że prawa i lewa strona ciała stanowią lustrzane odbicie a zewnętrzny kształt ciała, jak i usytuowanie wewnętrznych narządów parzystych są równomierne, jednak jest to mylne wrażenie, gdyż ludzki organizm już we wczesnym okresie ontogenezy ujawnia przejawy asymetrii, które stopniowo przyrastają. Asymetria postrzegana jest więc jako typowy, normalny objaw budowy ciała człowieka. Możliwe jest wyróżnienie kilku rodzajów asymetrii, które mają zasadnicze znaczenie w codziennym funkcjonowaniu człowieka, wpływają na jego zdrowie i procesy uczenia się.

Czytaj więcej

Polisensoryczna aktywność plastyczna dzieci

Wychowanie przedszkolne sprzyja stwarzaniu wielu sytuacji wspierających wszystkie sfery rozwoju dziecka. Nauczyciele bezustannie poszukują rozwiązań wszechstronnej stymulacji dziecka. Dzieci w wieku przedszkolnym wymagają niezwykle elastycznego i uważnego podejścia w procesie kształcenia. Dbałość o wsparcie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka w celu przygotowania do przyszłej edukacji szkolnej może przejawiać się poprzez organizację polisensorycznej aktywności plastycznej w przedszkolu. Wsparcie integracji sensorycznej jest zadaniem przedszkola, stąd zajęcia uwzględniające plastyczną polisensoryczną aktywność dzieci realizują to zadanie, wskazując jednocześnie rodzicom drogę zaspakajania potrzeb rozwojowych przedszkolaków.

Czytaj więcej

Wzbudzanie zainteresowania różnymi strukturami i fakturami

Problemy przetwarzania sensorycznego generują reakcje, które łatwo zauważyć w przejawach niechęci do zakładania ubrań o określonej fakturze, kąpieli, spożywania pokarmów o konkretnej konsystencji czy aktywności w zabawie, w której występuje przedmiot cechujący się specyficzną fakturą, np. balon, maskotka z włosami, gumowe i chropowate przedmioty.

Czytaj więcej

Kiedy otoczenie przeciąża dziecko…

Janek jest nowym dzieckiem w przedszkolu. Jego pierwszy dzień wśród dzieci nie był łatwy i to nie tylko dlatego, że spędził kilka godzin bez swoich rodziców; również nie dlatego, że przedszkole to miejsce pełne nowych i nieznanych przedmiotów, a harmonogram dnia różni się od tego, co zazwyczaj spotyka go w domu...

Czytaj więcej

Jak rozpoznać zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci?

Zmysł słuchu zajmuje szczególne miejsce w świadomości rodziców i nauczycieli z uwagi na rolę w rozwoju mowy, możliwość kontaktowania się ze światem, a co za tym idzie – jego znaczenie dla prawidłowego rozwoju dziecka. Ma to głębokie uzasadnienie, bowiem badania wskazują, że nawet jedna trzecia dzieci, u których zdiagnozowano dysleksję rozwojową, ma trudności w przetwarzaniu słuchowym, a u połowy dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się występują tego typu zaburzenia

Czytaj więcej

Dziecko z nadwrażliwością dotykową w grupie przedszkolnej

Nadwrażliwość dotykowa to jeden z wielu problemów, z którymi mogą borykać się dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Dzieci nadwrażliwe na dotyk, odmiennie odbierają bodźce dotykowe.

Czytaj więcej

Problem z myciem zębów – czyli nadwrażliwość dotykowa i smakowa u przedszkolaka

Przedszkole jest miejscem, w którym dzieci oprócz zabawy, czasu na świeżym powietrzu i zajęć dydaktycznych wykonują szereg czynności niezbędnych dla swojego zdrowia. Wspólne spożywanie pokarmów, ubieranie się, korzystanie z toalety i utrzymywanie higieny, w tym nie tylko mycie dłoni, ale i mycie zębów – wydaje się oczywiste, że dziecko, które rozpoczyna edukację przedszkolną, w mniejszym lub większym stopniu potrafi poradzić sobie z tymi czynnościami.

Czytaj więcej

Rola integracji sensorycznej w strategiach wzmacniania koncentracji uwagi

Metoda integracji sensorycznej opiera się na założeniu, że dostarczanie adekwatnej stymulacji zmysłów bazowych oraz dążenie do aktywizacji pracy układu nerwowego na jego niższych szczeblach, czyli obszaru pnia mózgu, wpływa rozwojowo na umiejętności motoryczne, językowe, społeczno-emocjonalne oraz zdolności uczenia się, które są kontrolowane przez korowe struktury systemu nerwowego.

Czytaj więcej

Strategie pobudzania ośrodkowego układu nerwowego

Dziecko w procesie rozwoju uzyskuje coraz lepszą umiejętność reagowania na komunikaty sensoryczne. Napływają one ze zmysłu dotyku, wzroku, słuchu, smaku i węchu. Zmysły te umożliwiają odbiór szczegółowych informacji z otoczenia. O sytuacji, w jakiej znajduje się nasze ciało, informują nas wewnętrzne układy zmysłowe, takie jak: proprioceptywny, przedsionkowy i interoceptywny. Konieczne jest współdziałanie wszystkich układów sensorycznych, aby wytworzyła się nie tylko adekwatna reakcja na bodźce z ciała i otoczenia, ale też w dalszej kolejności precyzyjny i rzetelny obraz tego, kim jesteśmy, jakie jest nasze miejsce w świecie.

Czytaj więcej

Wykorzystanie muzyki klasycznej podczas zajęć z elementami integracji sensorycznej

„Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów” Pitagoras

Czytaj więcej

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.