logo Uzyskaj dostęp Co nowego w Pracowni

Metody pracy

Warunki dobrej techniki pisania

Rola pisma. Biegłość pisania odręcznego jest kluczem do osiągnięcia sukcesu w szkole. Jest ona oceniana zarówno w odniesieniu do czytelności pisma, jak i szybkości pisania. W badaniach uzyskano informację, że trudności z pisaniem odręcznym ma od 5% do ponad 25% dzieci w wieku szkolnym. Rzutuje to na osiągane przez nie rezultaty w nauce i wpływa na dalsze losy edukacyjne, jak również emocje i samoocenę. Niezbędna wydaje się konieczność wspierania dzieci w osiąganiu biegłości w piśmie mimo powszechnego wykorzystywania w obecnych czasach urządzeń elektronicznych i edytorów tekstu.

Czytaj więcej

Kinezjologia edukacyjna

Prowadzenie terapii integracji sensorycznej jest bardzo dużym wyzwaniem i wymaga od terapeutów nie tylko zaangażowania, ale również ciągłego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. Dlatego też niezmiernie istotne staje się sięganie do tych metod i technik, które zostały już opracowane i adaptowanie ich do sytuacji terapeutycznej. Wiele z nich bowiem w swoich pierwotnych założeniach nawiązuje do rozwoju zmysłów człowieka i proponuje aktywności mające na celu ich doskonalenie. Do tej grupy należy zaliczyć koncepcję nazwaną kinezjologią edukacyjną. Nurt ten został opracowany przez Paula Dennisona. Jego głównym celem stało się odtworzenie naturalnego potencjału człowieka poprzez wykorzystanie w codziennej praktyce szeregu ćwiczeń i aktywności fizycznych.

Czytaj więcej

Zabawy wspierające rozwój zmysłu równowagi

Równowaga, czyli nasza własna zdolność do utrzymywania pozycji ciała w pionie. Dlaczego własna? Bo utrzymywanie równowagi powinno być możliwe bez działań osób trzecich. To, że zdolność naszego ciała do utrzymywania równowagi wygląda tak, a nie inaczej, uzależnione jest od wielu czynników. Kontrola równowagi ciała rozwija się dzięki informacjom sensorycznym pochodzącym z trzech układów: proprioceptywnego, wzrokowego i przede wszystkim systemu przedsionkowego. Kluczową rolę odgrywają też oczywiście aspekty genetyczne i środowisko. Zaburzenia równowagi są dosyć często niejako wpisane w wiele chorób neurologicznych. Musimy jednak pamiętać, że dzieci, u których obserwuje się zaburzenia przetwarzania sensorycznego, problemy z równowagą również występują.

Czytaj więcej

Terapia neurotaktylna

Terapia neurotaktylna jest specjalnym programem opracowanym przez dr Svetlanę Masgutową. Jego głównym założeniem jest wspieranie układu nerwowego poprzez wykonywanie naturalnych ruchów stymulujących zasoby czuciowo-ruchowe organizmu. Autorka oparła swoje metody pracy na wieloletnich doświadczeniach. Wykorzystywała bowiem dotyk w terapii dzieci i dorosłych będących między innymi ofiarami wojen, trzęsień ziemi, ale przede wszystkim w pracy z poszkodowanymi w katastrofie kolejowej, która miała miejsce w 1989 roku w Rosji. Dzięki temu możliwe stało się zaobserwowanie tego, jak wiele pozytywnych efektów przynosi terapia. Warto więc zastanowić się nie tylko na tym, jakie są konkretne założenia terapii neurotaktylnej, ale również zwrócić uwagę na korzyści, jakie niesie jej stosowanie.

Czytaj więcej

Wpływ podwrażliwości i nadwrażliwości dotykowej na funkcjonowanie dziecka w wieku szkolnym

Układ dotykowy jest jednym ze zmysłów bliższych. Jego rozwój ma swój początek w okresie prenatalnym.

Czytaj więcej

Wczesna interwencja z wykorzystaniem metody integracji sensorycznej wobec dziecka z wadą słuchu. Aktywności sensoryczne stymulujące rozwój dziecka z wadą słuchu

Wzbudzanie w dziecku z wadą słuchu zainteresowania umiejętnościami komunikacyjnymi i wywoływanie reakcji na dźwięki oraz ich źródło należy rozpocząć natychmiast po otrzymaniu diagnozy. Obecnie możliwe jest objęcie dziecka programami wspierającymi rozwój w ramach projektu "Za Życiem", wczesnego wspomagania rozwoju dziecka czy wczesnej interwencji, dzięki czemu wkrótce po wykryciu nieprawidłowości w obrębie zmysłu słuchu terapeuci mogą skutecznie przeciwdziałać niekorzystnym wpływom wynikającym z uszkodzenia słuchu oraz wspierać rodziców w nabywaniu kompetencji umożliwiających rozwój mowy dziecka.

Czytaj więcej

Terapia metodą integracji sensorycznej dziecka z wadą słuchu

Narodziny dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego wpływają na jakość życia każdego członka rodziny, bez względu na jego możliwości słyszenia. W Polsce dzieci po urodzeniu objęte są programem powszechnych badań słuchu u noworodków. Dzięki znacznemu postępowi w medycynie, audiologii oraz technice audiologicznej możliwe jest bardzo wczesne (już w drugiej dobie życia dziecka) wykrycie wady słuchu i podjęcie dalszych badań w celu jej zdiagnozowania.

Czytaj więcej

Wpływ podwrażliwości i nadwrażliwości przedsionkowej na funkcjonowanie dziecka w wieku szkolnym

Zaburzenia integracji sensorycznej są ściśle związane z funkcjonowaniem zmysłów i tym, w jaki sposób są one w stanie odbierać bodźce dochodzące ze środowiska zewnętrznego. Jeśli bowiem bodźce te są odbierane zbyt mocno i powodują u dziecka lub osoby dorosłej nerwowość, lęk lub rozdrażnienie, to mamy do czynienia z nadwrażliwością. Natomiast w sytuacji kiedy dana osoba nie jest w stanie dostrzec bodźca w swoim otoczeniu, potrzebuje jego dużego natężenia lub nie zwraca uwagi na to, co się w danej chwili dzieje, wówczas mówimy o podwrażliwości sensorycznej. Polega ona na tym, że kanały sensoryczne są niedostatecznie mocno otwarte, w związku z tym do mózgu dostaje się znacznie ograniczona ilość bodźców. Dochodzi wówczas do procesu zwanego deprywacją sensoryczną (rys. 1), która jest swoistym niedoborem wrażeń sensorycznych.

Czytaj więcej

Strategie pobudzania ośrodkowego układu nerwowego

Dziecko w procesie rozwoju uzyskuje coraz lepszą umiejętność reagowania na komunikaty sensoryczne. Napływają one ze zmysłu dotyku, wzroku, słuchu, smaku i węchu. Zmysły te umożliwiają odbiór szczegółowych informacji z otoczenia. O sytuacji, w jakiej znajduje się nasze ciało, informują nas wewnętrzne układy zmysłowe, takie jak: proprioceptywny, przedsionkowy i interoceptywny. Konieczne jest współdziałanie wszystkich układów sensorycznych, aby wytworzyła się nie tylko adekwatna reakcja na bodźce z ciała i otoczenia, ale też w dalszej kolejności precyzyjny i rzetelny obraz tego, kim jesteśmy, jakie jest nasze miejsce w świecie.

Czytaj więcej

Dzieci podwójnie wyjątkowe

– jak rozpoznać i pracować z dziećmi posiadającymi jednocześnie wybitną inteligencję i specjalne potrzeby?

Czytaj więcej

Wpływ asymetrii na koordynację ruchową i uczenie się

Ciało człowieka zdaje się składać z dwóch części, które dają złudzenie symetrii. Wydaje się, że prawa i lewa strona ciała stanowią lustrzane odbicie a zewnętrzny kształt ciała, jak i usytuowanie wewnętrznych narządów parzystych są równomierne, jednak jest to mylne wrażenie, gdyż ludzki organizm już we wczesnym okresie ontogenezy ujawnia przejawy asymetrii, które stopniowo przyrastają. Asymetria postrzegana jest więc jako typowy, normalny objaw budowy ciała człowieka. Możliwe jest wyróżnienie kilku rodzajów asymetrii, które mają zasadnicze znaczenie w codziennym funkcjonowaniu człowieka, wpływają na jego zdrowie i procesy uczenia się.

Czytaj więcej

Polisensoryczna aktywność plastyczna dzieci

Wychowanie przedszkolne sprzyja stwarzaniu wielu sytuacji wspierających wszystkie sfery rozwoju dziecka. Nauczyciele bezustannie poszukują rozwiązań wszechstronnej stymulacji dziecka. Dzieci w wieku przedszkolnym wymagają niezwykle elastycznego i uważnego podejścia w procesie kształcenia. Dbałość o wsparcie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka w celu przygotowania do przyszłej edukacji szkolnej może przejawiać się poprzez organizację polisensorycznej aktywności plastycznej w przedszkolu. Wsparcie integracji sensorycznej jest zadaniem przedszkola, stąd zajęcia uwzględniające plastyczną polisensoryczną aktywność dzieci realizują to zadanie, wskazując jednocześnie rodzicom drogę zaspakajania potrzeb rozwojowych przedszkolaków.

Czytaj więcej

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.