logo Uzyskaj dostęp Co nowego w Pracowni

Metody pracy

Wpływ podwrażliwości i nadwrażliwości dotykowej na funkcjonowanie dziecka w wieku szkolnym

Układ dotykowy jest jednym ze zmysłów bliższych. Jego rozwój ma swój początek w okresie prenatalnym.

Czytaj więcej

Wczesna interwencja z wykorzystaniem metody integracji sensorycznej wobec dziecka z wadą słuchu. Aktywności sensoryczne stymulujące rozwój dziecka z wadą słuchu

Wzbudzanie w dziecku z wadą słuchu zainteresowania umiejętnościami komunikacyjnymi i wywoływanie reakcji na dźwięki oraz ich źródło należy rozpocząć natychmiast po otrzymaniu diagnozy. Obecnie możliwe jest objęcie dziecka programami wspierającymi rozwój w ramach projektu "Za Życiem", wczesnego wspomagania rozwoju dziecka czy wczesnej interwencji, dzięki czemu wkrótce po wykryciu nieprawidłowości w obrębie zmysłu słuchu terapeuci mogą skutecznie przeciwdziałać niekorzystnym wpływom wynikającym z uszkodzenia słuchu oraz wspierać rodziców w nabywaniu kompetencji umożliwiających rozwój mowy dziecka.

Czytaj więcej

Terapia metodą integracji sensorycznej dziecka z wadą słuchu

Narodziny dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego wpływają na jakość życia każdego członka rodziny, bez względu na jego możliwości słyszenia. W Polsce dzieci po urodzeniu objęte są programem powszechnych badań słuchu u noworodków. Dzięki znacznemu postępowi w medycynie, audiologii oraz technice audiologicznej możliwe jest bardzo wczesne (już w drugiej dobie życia dziecka) wykrycie wady słuchu i podjęcie dalszych badań w celu jej zdiagnozowania.

Czytaj więcej

Wpływ podwrażliwości i nadwrażliwości przedsionkowej na funkcjonowanie dziecka w wieku szkolnym

Zaburzenia integracji sensorycznej są ściśle związane z funkcjonowaniem zmysłów i tym, w jaki sposób są one w stanie odbierać bodźce dochodzące ze środowiska zewnętrznego. Jeśli bowiem bodźce te są odbierane zbyt mocno i powodują u dziecka lub osoby dorosłej nerwowość, lęk lub rozdrażnienie, to mamy do czynienia z nadwrażliwością. Natomiast w sytuacji kiedy dana osoba nie jest w stanie dostrzec bodźca w swoim otoczeniu, potrzebuje jego dużego natężenia lub nie zwraca uwagi na to, co się w danej chwili dzieje, wówczas mówimy o podwrażliwości sensorycznej. Polega ona na tym, że kanały sensoryczne są niedostatecznie mocno otwarte, w związku z tym do mózgu dostaje się znacznie ograniczona ilość bodźców. Dochodzi wówczas do procesu zwanego deprywacją sensoryczną (rys. 1), która jest swoistym niedoborem wrażeń sensorycznych.

Czytaj więcej

Strategie pobudzania ośrodkowego układu nerwowego

Dziecko w procesie rozwoju uzyskuje coraz lepszą umiejętność reagowania na komunikaty sensoryczne. Napływają one ze zmysłu dotyku, wzroku, słuchu, smaku i węchu. Zmysły te umożliwiają odbiór szczegółowych informacji z otoczenia. O sytuacji, w jakiej znajduje się nasze ciało, informują nas wewnętrzne układy zmysłowe, takie jak: proprioceptywny, przedsionkowy i interoceptywny. Konieczne jest współdziałanie wszystkich układów sensorycznych, aby wytworzyła się nie tylko adekwatna reakcja na bodźce z ciała i otoczenia, ale też w dalszej kolejności precyzyjny i rzetelny obraz tego, kim jesteśmy, jakie jest nasze miejsce w świecie.

Czytaj więcej

Dzieci podwójnie wyjątkowe

– jak rozpoznać i pracować z dziećmi posiadającymi jednocześnie wybitną inteligencję i specjalne potrzeby?

Czytaj więcej

Wpływ asymetrii na koordynację ruchową i uczenie się

Ciało człowieka zdaje się składać z dwóch części, które dają złudzenie symetrii. Wydaje się, że prawa i lewa strona ciała stanowią lustrzane odbicie a zewnętrzny kształt ciała, jak i usytuowanie wewnętrznych narządów parzystych są równomierne, jednak jest to mylne wrażenie, gdyż ludzki organizm już we wczesnym okresie ontogenezy ujawnia przejawy asymetrii, które stopniowo przyrastają. Asymetria postrzegana jest więc jako typowy, normalny objaw budowy ciała człowieka. Możliwe jest wyróżnienie kilku rodzajów asymetrii, które mają zasadnicze znaczenie w codziennym funkcjonowaniu człowieka, wpływają na jego zdrowie i procesy uczenia się.

Czytaj więcej

Polisensoryczna aktywność plastyczna dzieci

Wychowanie przedszkolne sprzyja stwarzaniu wielu sytuacji wspierających wszystkie sfery rozwoju dziecka. Nauczyciele bezustannie poszukują rozwiązań wszechstronnej stymulacji dziecka. Dzieci w wieku przedszkolnym wymagają niezwykle elastycznego i uważnego podejścia w procesie kształcenia. Dbałość o wsparcie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka w celu przygotowania do przyszłej edukacji szkolnej może przejawiać się poprzez organizację polisensorycznej aktywności plastycznej w przedszkolu. Wsparcie integracji sensorycznej jest zadaniem przedszkola, stąd zajęcia uwzględniające plastyczną polisensoryczną aktywność dzieci realizują to zadanie, wskazując jednocześnie rodzicom drogę zaspakajania potrzeb rozwojowych przedszkolaków.

Czytaj więcej

Wzbudzanie zainteresowania różnymi strukturami i fakturami

Problemy przetwarzania sensorycznego generują reakcje, które łatwo zauważyć w przejawach niechęci do zakładania ubrań o określonej fakturze, kąpieli, spożywania pokarmów o konkretnej konsystencji czy aktywności w zabawie, w której występuje przedmiot cechujący się specyficzną fakturą, np. balon, maskotka z włosami, gumowe i chropowate przedmioty.

Czytaj więcej

Kiedy otoczenie przeciąża dziecko…

Janek jest nowym dzieckiem w przedszkolu. Jego pierwszy dzień wśród dzieci nie był łatwy i to nie tylko dlatego, że spędził kilka godzin bez swoich rodziców; również nie dlatego, że przedszkole to miejsce pełne nowych i nieznanych przedmiotów, a harmonogram dnia różni się od tego, co zazwyczaj spotyka go w domu...

Czytaj więcej

Jak rozpoznać zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci?

Zmysł słuchu zajmuje szczególne miejsce w świadomości rodziców i nauczycieli z uwagi na rolę w rozwoju mowy, możliwość kontaktowania się ze światem, a co za tym idzie – jego znaczenie dla prawidłowego rozwoju dziecka. Ma to głębokie uzasadnienie, bowiem badania wskazują, że nawet jedna trzecia dzieci, u których zdiagnozowano dysleksję rozwojową, ma trudności w przetwarzaniu słuchowym, a u połowy dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się występują tego typu zaburzenia

Czytaj więcej

Dziecko z nadwrażliwością dotykową w grupie przedszkolnej

Nadwrażliwość dotykowa to jeden z wielu problemów, z którymi mogą borykać się dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Dzieci nadwrażliwe na dotyk, odmiennie odbierają bodźce dotykowe.

Czytaj więcej

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.