logo Uzyskaj dostęp Co nowego w Pracowni

Metody pracy

Sensoplastyka jako metoda stymulacji rozwoju dziecka

Powszechnie przyjęto, że plastyka sensoryczna opiera się głównie na stymulowaniu rozwoju zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Jak sama nazwa wskazuje, metoda ta oparta jest o edukację plastyczną. Według założeń autorki metody, Anny Izabeli Stefańskiej, nie można pominąć także elementów coachingu oraz arteterapii.

Czytaj więcej

Muzyka klasyczna drogą do kreatywności dziecka

Aktywne Słuchanie Muzyki według Batti Strauss to metoda wspierająca rozwój dziecka, w której wszelkie układy, tańce oraz instrumentacja opierają się na muzyce klasycznej.

Czytaj więcej

Metoda "Dobrego Startu"

Jedną z metod, jaką wykorzystuję w swojej pracy pedagogicznej, jest metoda „Dobrego Startu” autorstwa Marty Bogdanowicz. To właśnie dzięki niej dzieci poznają w sposób aktywny poprzez zabawę, ruch i poznają literę jako głoskę i znak graficzny.

Czytaj więcej

Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym – propozycja zabaw i środków dydaktycznych

Pedagogika Zabawy to pojęcie obszerne, które proponuje niezwykle szeroki wachlarz działań pobudzających do aktywności. Dzięki bogatym możliwościom stwarza zarówno dzieciom, jak i dorosłym możliwość rozwoju w atmosferze akceptacji i zaufania, dążąc tym samym do pobudzenia kreatywności w szerokim tego pojęcia znaczeniu.

Czytaj więcej

Percepcja słuchowa – praktyczne porady i wskazówki

Praca usprawniająca wrażliwość słuchową powinna rozpoczynać się m.in. od wdrażania dziecka do różnicowania dźwięków otoczenia, umiejętności rozróżniania dźwięków podobnych, pracy nad zdolnością do rymowania i wyszukiwania rymów pomiędzy poszczególnymi wyrazami, zapamiętywaniem ciągów sylab, wyrazów i cyfr.

Czytaj więcej

Percepcja wzrokowa – praktyczne porady i wskazówki

Usprawnianie percepcji wzrokowej następuje znacznie szybciej, niż percepcji słuchowej. Jest to ważna informacja dla prowadzącego, gdyż może on w dość krótkim okresie oczekiwać pozytywnych rezultatów.

Czytaj więcej

Jak pracować z dzieckiem z nadwzrocznością obu oczu z niedowidzeniem oka lewego?

Znając trudności, na jakie napotyka dziecko słabowidzące, nauczyciel powinien nie tylko rozumieć jego problemy, ale także stale je obserwować i dostosowywać metody, środki dydaktyczne oraz tempo przekazywanych informacji/treści programowych do jego możliwości

Czytaj więcej

Pomoce dydaktyczne i środki techniczne w nauczaniu dzieci z uszkodzonym wzrokiem

Jednym z warunków decydujących o powodzeniu edukacji jest aktywne uczestniczenie w edukacji dobrze przygotowanego nauczyciela, który powinien zdawać sobie sprawę z tego, na czym polega nauczanie dziecka z dysfunkcją wzroku

Czytaj więcej

Wspomaganie dziecka słabowidzącego. Usprawnianie percepcji wzrokowej

Nauczyciel pracujący z dziećmi słabowidzącymi powinien stale je obserwować, rozumieć ich potrzeby i dostosowywać metody, środki dydaktyczne oraz tempo przekazywanych treści programowych do możliwości dzieci.

Czytaj więcej

Original Play®

Posiadamy wiedzę na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci, wiemy, jakie są ich potrzeby i oczekiwania. Mamy podstawy teoretyczne, których nie potrafimy przełożyć na działania praktyczne. Nie zawsze pamiętamy, jak to było być dzieckiem. Aby to sobie przypomnieć, warto częściej starać się zniżyć do poziomu dziecka, patrzeć na świat z wysokości jednego metra nad ziemią, widzieć też samych siebie oczyma dziecka, wsłuchiwać się w siebie.

Czytaj więcej

Ruch rozwijający Weroniki Sherborne

Weronika Sherborne – nauczycielka i fizjoterapeutka, uczennica Rudolfa Labana opracowała własną metodę pracy z dziećmi znaną w Wielkiej Brytanii pod nazwą Developmental Movement for children – Ruch Rozwijający.

Czytaj więcej

Gimnastyka twórcza Rudolfa Rabana

Autorem koncepcji gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) jest Rudolf Laban - tancerz, teoretyk tańca i choreograf. Jako pierwszy rozpoczął systematyczne i wnikliwe obserwacje możliwości ruchowych człowieka w różnych sytuacjach: w tańcu, sporcie, gimnastyce, podczas pracy. Dążył do poznania zależności, które nimi kierują.

Czytaj więcej

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.