logo Uzyskaj dostęp Co nowego w Pracowni

Metody pracy

Wspomaganie dziecka słabowidzącego. Usprawnianie percepcji wzrokowej

Nauczyciel pracujący z dziećmi słabowidzącymi powinien stale je obserwować, rozumieć ich potrzeby i dostosowywać metody, środki dydaktyczne oraz tempo przekazywanych treści programowych do możliwości dzieci.

Czytaj więcej

Original Play®

Posiadamy wiedzę na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci, wiemy, jakie są ich potrzeby i oczekiwania. Mamy podstawy teoretyczne, których nie potrafimy przełożyć na działania praktyczne. Nie zawsze pamiętamy, jak to było być dzieckiem. Aby to sobie przypomnieć, warto częściej starać się zniżyć do poziomu dziecka, patrzeć na świat z wysokości jednego metra nad ziemią, widzieć też samych siebie oczyma dziecka, wsłuchiwać się w siebie.

Czytaj więcej

Ruch rozwijający Weroniki Sherborne

Weronika Sherborne – nauczycielka i fizjoterapeutka, uczennica Rudolfa Labana opracowała własną metodę pracy z dziećmi znaną w Wielkiej Brytanii pod nazwą Developmental Movement for children – Ruch Rozwijający.

Czytaj więcej

Gimnastyka twórcza Rudolfa Rabana

Autorem koncepcji gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) jest Rudolf Laban - tancerz, teoretyk tańca i choreograf. Jako pierwszy rozpoczął systematyczne i wnikliwe obserwacje możliwości ruchowych człowieka w różnych sytuacjach: w tańcu, sporcie, gimnastyce, podczas pracy. Dążył do poznania zależności, które nimi kierują.

Czytaj więcej

Gimnastyka rytmiczna Alfreda i Marii Kniessów

Metoda Alfreda i Marii Kniessów – powstała w latach siedemdziesiątych XX wieku w Hanowerze, w Niemczech. Jej oryginalna nazwa to Bewegungs – Rhythmik, co w wolnym tłumaczeniu na język polski oznacza ruch i rytm lub ruch w rytmie.

Czytaj więcej

Artetarapia - usprawnianie integracji sensorycznej z wykorzystaniem artystycznych metod

Arteterapia stanowi doskonałą formę uzupełniającą proces edukacyjny. Bywa nazywana twórczym treningiem, bowiem wykorzystuje proces tworzenia lub jego wynik do wzbogacenia osobowości twórcy.

Czytaj więcej

Technika Bowena − delikatny dotyk, który uruchamia samouzdrawianie

O technice Bowena po raz pierwszy usłyszałem od znajomego, który od lat zajmował się pomaganiem ludziom przy zastosowaniu medycyny alternatywnej. Stwierdził, że ta metoda w niesamowity sposób wpłynęła na jego organizm i postanowił się jej nauczyć. O jej skuteczności mogłem przekonać się sam kilka miesięcy później.

Czytaj więcej

Muzykoterapia

Koncepcja nazwana przez Orffa muzyką elementarną powstała na bazie praktycznych doświadczeń W muzyce wymienionych rodzajów fascynowała go prostota melodii i rytmiki. Metoda Orffa jest rozpowszechniana przez Instytut Orffa, działający w Salzburgu. Metoda Batii Strauss daje dzieciom okazję uczestniczenia w utworze muzycznym, przeniknięcia do jego struktury, a w konsekwencji radosny i rozumny odbiór dzieła.

Czytaj więcej

Metoda dobrego startu

Metoda Dobrego Startu należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego wykorzystujących uczenie się polisensoryczne czyli wielozmysłowe . Angażowane w niej zmysły to : wzrok, słuch, dotyk, funkcje kinestetyczno – ruchowe , a także językowe. Jednoznacznie stwierdzono, iż jednoczesne współdziałanie wielu zmysłów i ich integracja sprzyja optymalnemu rozwojowi każdego dziecka.

Czytaj więcej

Edukacja przez ruch

Edukacja przez ruch - EPR ( Education Through Movement - ETM ) to pedagogiczny system nauczania i terapii. . Jest to zbiór technik i metod kształcenia wyprowadzonych z ruchu naturalnego, swobodnego lub rytmicznego.

Czytaj więcej

Zabawy relaksacyjne i wyciszające

Popularne metody związane z relaksacją i wyciszeniem m.in. trening Jacobsona, bajkoterapia czy aromaterapia.

Czytaj więcej

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.