logo Uzyskaj dostęp Co nowego w Pracowni

Metody pracy

Percepcja słuchowa – praktyczne porady i wskazówki

Praca usprawniająca wrażliwość słuchową powinna rozpoczynać się m.in. od wdrażania dziecka do różnicowania dźwięków otoczenia, umiejętności rozróżniania dźwięków podobnych, pracy nad zdolnością do rymowania i wyszukiwania rymów pomiędzy poszczególnymi wyrazami, zapamiętywaniem ciągów sylab, wyrazów i cyfr.

Drukuj
Percepcja słuchowa – praktyczne porady i wskazówki

Poziom rozwoju percepcji słuchowej odgrywa decydującą rolę w nauce szkolnej dziecka. Z kolei nieprawidłowości w wypowiadaniu się ustnym i pisemnym, ubogi zasób słów, agramatyzmy i wady wymowy świadczą o niezadowalającym przebiegu rozwoju funkcji słuchowych. Trudności te mogą być spowodowane ogólnym opóźnieniem mowy, nieporadnością w wypowiadaniu słów trudnych artykulacyjnie, długich lub trudnych znaczeniowo, opóźnionym rozwojem słuchu fonematycznego i zdolności analityczno-syntetycznych funkcji słuchowej. Ponadto mogą być spowodowane nietrwałą pamięcią bezpośrednią słuchową i krótkim czasem wrażliwości na bodźce słowne.

Program ćwiczeń usprawniających ten obszar powinien uwzględniać kolejne etapy rozwoju mowy w celu stopniowego opanowywania wszystkich tych umiejętności, które składają się na prawidłowy (...)

Autorzy

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.